Vrácení zaplaceného soudního poplatku

Vydáno: 2 minuty čtení
Vrácení zaplaceného soudního poplatku
Ondřej
Lichnovský
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. 5 Afs 38/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
„Dne 31. 7. 2012 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno sdělení advokáta Mgr. Davida Řezníčka, že s účinností ke dni 15. 8. 2012 dojde k ukončení smlouvy o poskytování právní pomoci a současně k zániku plné moci advokáta ve věci podané kasační stížnosti proti shora označenému usnesení a vedené Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 5 Afs 38/2012.“ „Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a musel ji odmítnout z důvodu nesplnění podmínky řízení, a to povinné zastoupení stěžovatele v řízení před Nejvyšším správním soudem.“
V praxi může dojít k tomu, že je pro žalobce výhodné, aby vzal své podání zpět a řízení před soudem tím ukončil (čímž dojde k zastavení řízení). S tímto postupem je však spojena svízel, co se zaplaceného soudního poplatku týče. Na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích totiž platí, že soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Minimálně však co do soudního poplatku za podanou kasační stížnost zde existuje řešení, jak se krácení soudního poplatku vyhnout. Tím je ukončení povinného zastoupení advokátem, kdy v tu chvíli má Nejvyšší správní soudu povinnost řízení ukončit odmítnutím kasační stížnosti. A v takovém případě se pak již soudní poplatek nekrátí, leč se vrací v plné výši.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní