Praxe a legislativa při hlasování společenství vlastníků bytových jednotek o zateplování fasády a přijetí úvěru

Vydáno: 9 minut čtení

V posledních několika letech jsme svědky zateplování fasád budov, především bytových domů. Státní programy Panel a Zelená úsporám napomáhají stavebním firmám v době poklesu stavebnictví. Každé rozhodnutí a následné opatření v sobě obsahuje pozitivní i negativní aspekty. Přesto mediální kampaň přesvědčuje vlastníky domů a bytových jednotek spíše o kladech: o úsporách za energie a o lepším estetickém vzhledu budov. Nehovoří však již o hypotetické návratnosti vynaložených investic, v lepších případech v řádu 30-50 let. Argument o tržním zhodnocení bydlení naráží na nutnost vynaložení ještě vyšších nákladů do bydlení, paradoxně ceny nemovitostí klesají i přes růst inflace.

Praxe a
legislativa
při hlasování společenství vlastníků bytových jednotek o zateplování fasády a přijetí úvěru
Ing. et Ing., Mgr.
Richard
Blatný
Již v oceňovací vyhlášce č. 460/2009 Sb., s účinností platnosti od 1. 1. 2010, je nezateplení panelového domu zohledněno 5% srážkou jediného koeficientu z mnoha, podle lokality bytového domu celkem z 21-25. Prakticky to znamená snížení výsledné ceny zjištěné (dle cenových předpisů) bytové jednotky o několik desítek tisíc korun, vynaložené náklady do zateplení bytového domu, přepočtené na náklady na byt, se však pohybují dle velikosti bytového domu, členitosti jeho fasády a jeho lokality od několika desetitisíců do statisíců korun. V těchto nákladech jsou skryty marže, režie a zisk stavebníků, jejich subdodav