Zpracování osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb

Vydáno: 19 minut čtení

Zpracování osobních údajů fyzických osob je regulováno zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Jeho účelem a cílem je, aby subjekty shromažďující a zpracovávající osobní údaje, bez ohledu na to, zda se jedná o subjekty veřejné správy nebo o podnikatelské subjekty, zpracovávaly osobní údaje fyzických osob pouze k předem stanovenému účelu a v nezbytném rozsahu, čímž budou tyto osobní údaje a s nimi i soukromí subjektů údajů v co možná největší míře chráněny. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje jejich zpracovávání pro různé účely. Mimo jiné pro jejich využití při nabízení obchodu nebo služeb správců osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb
JUDr.
Václav
Bartík
JUDr.
Eva
Janečková
Zákon o ochraně osobních údajů nedefinuje, co se rozumí pod pojmem „nabízení obchodu a služeb“. Z výkladového stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2012 publikovaného na webových stránkách tohoto úřadu pod názvem „Nepřípustné propojování databází pro marketingové účely“ vyplývá, že je pod tímto pojmem chápáno pouze skutečné nabízení produktů či služeb příslušného správce osobních údajů, nikoliv jiné související akce mající za cíl či za následek provedení výzkumu a ovlivňování trhu či stanovování koncepcí podnikatelské politiky, která vychází z potřeb a požadavků trhu a reaguje na ně opatřeními, kterými trh ovlivňuje. Takové zpracovávání osobních údajů označuje Úřad pro ochranu osobních údajů jako zpracování osobních údajů pro účely marketingu v širším slova smyslu.1
Málokdo si uvědomuje, že osobní údaje se ve spojení s účelem marketingu stávají velmi žádaným obchodním artiklem. Existuje řada firem, které se zabývají právě prodejem nebo pronájmem osobních údajů pro marketingové účely. Obvykle nabízí databáze osob se vztahem k firmám i bez něj (údaje společníků, jednatelů, statutárů, akcionářů, předsedů družstev, ale i kontakty osob z domácností).
Databáze jsou k dispozici včetně rozpadu na dílčí bloky: jméno, příjmení, adresa, telefony, e-mail, včetně možnosti segmentace dle lokality, věkové skupiny, pohlaví a vzdělání. Možné je také objednat si vazby na firmy, typ vazby, datum vzniku vazby (jmenování do funkce apod.), vztahy mezi osobami a firmami (propojení holdingů a spřízněných firem).
Firmy nabízející takové databáze obvykle zaručují, že databáze je plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, databáze neobsahují již zrušené veřejné záznamy a záznamy osob, které si nepřejí být kontaktovány prostřednictvím přímého marketingu a vyjádřily svůj nesouhlas s kontaktováním na základě dat z veřejného zdroje nebo prostřednictvím přímé komunikace.
Cenu je složité určit, vždy