Obhájení zprostředkování v daňovém řízení

Vydáno: 3 minuty čtení
Obhájení zprostředkování v daňovém řízení
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 1 Afs 41/2012. www.nssoud.cz<