Zrušení osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb

Vydáno: 2 minuty čtení
Zrušení osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 1 Afs 27/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí.
-
-
„Nejvyšší správní soud tedy závěrem konstatuje, že zákonodárce změnu právní úpravy dostatečně a přiléhavě odůvodnil, přičemž v jejím důsledku nedošlo k porušení principu rovnosti adresátů práva ani k narušení jiných ústavně zaručených hodnot. Zájem žalobce na osvobození od daně z nemovitostí nepřevážil společenské a legislativní změny, jež stály za přijetím zákona č. 1/2009 Sb. Rovněž tak nelze mít za to, že by placení daně z nemovitostí mohlo mít na žalobce rdousivý efekt, resp. že by byla překonána hranice únosnosti. Nejvyšší správní soud tedy neshledal, že by nepravá
retroaktivita
zákona č. 1/2009 Sb. byla ústavně nepřípustná, a proto ani nevyužil své pravomoci předložit věc k posouzení Ústavnímu soudu podle článku 95 odst. 2 Ústavy, jak požadoval žalobce.“
V roce 2009 došlo novelizací zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ke zrušení osvobození novostaveb od daně na dobu 15 let. Tento krok vyvolal vlnu nevole u poplatníků, kdy celá věc se dostala již na stůl také Nejvyššímu správnímu soudu. Předmětem řízení pak byl zejména soulad s ústavním pořádkem, potažmo zda předložit celou věc k řízení Ústavnímu soudu. Zde pak Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že novela, navzdory nepravé retroaktivitě, vyhovuje ústavním požadavkům. Chce-li tak stěžovatel dosáhnout zrušení novely, musí se sám obrátit na Ústavní soud. To aniž by měl v zádech podporu Nejvyššího správního soudu. Na konečný výsledek si však budeme muset nějaký ten pátek (rok) počkat.