Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Vydáno: 14 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Jana
Šmídová
V roce 2014 jsem byl zaměstnán a zároveň jsem pobíral odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva obce. Mám povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období 2014?
ODPOVĚĎ
Podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jsou funkčními požitky odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v:
1)
orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,
2)
státních orgánech,
3)
spolcích a zájmových sdruženích,
4)
odborových organizacích,
5)
komorách,
6)
jiných orgánech a institucích.
Pokud poplatníkovi plynou výše uvedené příjmy ze závislé činnosti (tzn. odměny za výkon funkce), pak se zdaňují podle § 6 odst. 1 písm. a) bodu 2 ZDP, a to vždy zálohovou daní bez ohledu na výši odměny. Při srážce z