Rozdělení podnikání

Vydáno: 5 minut čtení
Rozdělení podnikání
Ing.
Martin
Děrgel
Manželka, fyzická osoba, vede daňovou evidenci, provozuje v nemovitosti restauraci a ubytování podle § 7 zákona o daních z příjmů. Nemovitost nabyla darem od otce za manželství, jediným vlastníkem je manželka, nemovitost nikdy nebyla zahrnuta v obchodním majetku. Manžel je spolupracující osobou své manželky. Manželé