Zákonné požadavky na záznamní povinnost

Vydáno: 2 minuty čtení
Zákonné požadavky na záznamní povinnost
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 8. 2012, sp. zn. 8 Afs 6/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 97 DŘ.
„Krajský soud nevymezil, stejně jako žalovaný, proč a zda vůbec zrovna u stěžovatele vzniklo podezření, že neodvádí daň v plné výši, a to s ohledem na jeho konkrétní chování ve stávajícím nebo předcházejících zdaňovacích obdobích. … K přípustnosti uložení záznamní povinnosti přitom nemůže stačit pouhá úvaha správce daně, že by to mohlo napomoci k zamezení případného krácení daňových příjmů.“ „S ohledem na shora uvedené je třeba trvat na tom, aby z rozhodnutí správce daně o uložení záznamní povinnosti přezkoumatelným způsobem vyplývaly jak skutečné důvody k uložení této povinnosti, tak i její proporcionalita. Správce daně proto musel zdůvodnit, a to i s ohledem na § 31 odst. 8 písm. c) daňového řádu, že stěžovatelem vedené obecné evidence nepostačují ke správnému zjištění a stanovení jeho daňové povinnosti, a proto bylo zapotřebí přistoupit k uložení vedení zvláštních záznamů.“
Ohledně záznamní povinnosti, která byla a je ukládána zejména subjektům majícím co do činění s pohonnými hmotami, bylo poprvé zásadně judikováno v rozhodnutích Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, čj. 7 Afs 14/2010-91 a ze dne 29. 12. 2011, čj. 7 Afs 14/2010-104. V nyní komentovaném rozsudku se pak Nejvyšší správní soud vyjádřil, že pro účely záznamní povinnosti je nutno posuzovat nedostatečnost vedených evidencí toliko ve vztahu k daňové povinnosti daňového subjektu.
A contrario
tak nelze uložit záznamní povinnost bezproblémovým daňovým subjektům jenom pro to, že se pohybují v odvětví zasaženém podvody. Pro tento účel není možno institut záznamní povinností (zne)užít.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád