Lhůty u žalob na ochranu před nezákonným zásahem

Vydáno: 3 minuty čtení
Lhůty u žalob na ochranu před nezákonným zásahem
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2012, sp. zn.