Přerušení prekluzivní lhůty v odvolacím řízení

Vydáno: 4 minuty čtení
Přerušení prekluzivní lhůty v odvolacím řízení
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2012, sp. zn.

Související dokumenty

Zákony

337/1992 Sb. o správě daní a poplatků