Automobil v podnikání, 3. část

Vydáno: 16 minut čtení

Použití automobilu v podnikání přináší řadu otázek v oblasti daňové, účetní a pracovně-právní. Cílem tohoto seriálu je analyzovat účetní a daňovou problematiku při pořízení, provozu a vyřazení automobilu z majetku podnikatelských subjektů a to zejména z pohledu daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z přidané hodnoty.

Automobil v podnikání – 3. část
Ing.
Pavel
Uminský
 
III. Vyřazení automobilu
 
1. Vyřazení automobilu z obchodního majetku fyzické osoby
 
a) Vyřazení automobilu z obchodního majetku fyzické osoby z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Vyřazením automobilu z obchodního majetku fyzické osoby rozumíme jeho vyřazení z evidence v účetnictví nebo z daňové evidence. Dnem vyřazení majetku z účetnictví nebo z daňové evidence se rozumí den, ve kterém podnikatel o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci. Prakticky se vyřazení provede tak, že se na inventární kartu majetku uvede datum vyřazení z obchodního majetku. V souvislosti s vyřazením automobilu z obchodního majetku nemusí podnikatel činit žádné změny v registru vozidel ani v technickém průkazu. Z hlediska daně z příjmů fyzických osob může podnikatel v roce vyřazení majetku uplatnit pouze poloviční daňové odpisy. Podnikatel, který vede daňovou evidenci, již nebude zůstatkovou cenu vyřazeného automobilu uvádět v tabulce D, přílohy č. 1 k daňovému přiznání fyzických osob. Individuální podnikatel, který vede účetnictví, zaúčtuje vyřazení automobilu v zůstatkové ceně zápisem 491/082 a v pořizovací ceně zápisem 082/022. Vyřazení automobilu z obchodního majetku podnikatele nemá žádné další dopady na daň z příjmů fyzických osob podnikatele. V případě, že podnikatel prodá automobil, který byl vložen do obchodního majetku, je příjem z prodeje takového automobilu zdanitelným po dobu 5 let od data jeho vyřazení z obchodního majetku.
 
b) Vyřazení automobilu z obchodního majetku fyzické osoby z pohledu daně z přidané hodnoty
U automobilu, u kterého nebyl uplatněn nárok na odpočet DPH (např. osobní automobil pořízený před 1. 4. 2009), nemá jeho vyřazení z obchodního majetku fyzické osoby žádný vliv na odvod DPH na výstupu. U automobilu, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet DPH na vstupu, se vyřazení automobilu z obchodního majetku považuje za dodání zboží dle