Podvod na dani

Vydáno: 4 minuty čtení
Podvod na dani
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2011, sp. zn. 9 Afs 2/2011. www.nssoud.cz