Katastr nemovitostí a jeho význam pro daň z nemovitostí

Vydáno: 15 minut čtení

I když se úvodem sluší připomenout, že historicky byl katastr nemovitostí založen právě pro potřeby zdanění pozemků, nebudeme zde uvádět obecné informace ani historické údaje o vývoji katastru nemovitostí, které jsou snadno dostupné, např. na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Smyslem tohoto příspěvku je informovat o významu katastru pro daň z nemovitostí a o využití údajů katastru při vyplňování daňového přiznání. Upozorníme také na specifika některých druhů nemovitostí, u nichž se údaje uvádějí jinak, než jak jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí a jeho význam pro daň z nemovitostí
Dr.
Jindřich
Klestil
Předmětem evidence katastru
podle ustanovení § 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastrální zákon“), jsou:
-
pozemky v podobě parcel,
-
budovy spojené se zemí pevným základem:
-
budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční,
-
budovy, kterým se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavbě evidované na téže parcele,
-
byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů),
-
stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis (např. některé průmyslové či dopravní stavby, které nemají charakter budov).
Předmětem evidence katastru mohou být také rozestavěné stavby nebo jednotky. Ty však nejsou předmětem daně ze staveb, neboť ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č.