Dokazování plnění popřeného obchodním partnerem

Vydáno: 3 minuty čtení
Dokazování plnění popřeného obchodním partnerem
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn.