Dokazování x pomůcky

Vydáno: 3 minuty čtení
Dokazování x pomůcky
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 29. 2. 2012, s