Požadavky na záznamní povinnost

Vydáno: 4 minuty čtení
Požadavky na záznamní povinnost
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2011, sp. zn. 7 Afs 14/2010. www.nssoud.cz
K předpisům: