Rozložení důkazního břemene

Vydáno: 3 minuty čtení
Rozložení důkazního břemene
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2012, sp. zn. 8 Afs 40/2011. www.nssoud.cz
K předpisům: