Fakturace s. r. o. se svými jednateli

Vydáno: 2 minuty čtení
Fakturace s. r. o. se svými jednateli
Ing.
Jiří
Vychopeň
Dva podnikatelé podnikající v oblasti silniční motorové dopravy si společně založili s. r. o., kde oba jsou stejným dílem jednateli a mají každý obchodní podíl 50 %. Tato jejich nově vzniklá s. r. o. podniká též v oblasti silniční motorové dopravy. Může tato jejich s. r. o. fakturovat dopravní služby svým vlastním jednatelům jako fyzickým osobám, kde na faktuře pod odběratelem by byly jejich podnikatelská IČ a DIČ? Může jednatel jako podnikatel a fyzická osoba fakturovat své s. r. o.?
Související předpisy:
*
§ 65, § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 255 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku jednatel nesmí podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů. Z dotazu je zřejmé, že tento zákaz konkurence byl v daném případě porušen, proto by ke vzájemné fakturaci silniční motorové dopravy mezi s. r. o. a jednatelem nemělo docházet. Pokud by k tomu přesto došlo, byla by podle ustanovení § 65 odst. 1 obchodního zákoníku společnost oprávněna požadovat po jednatelích kromě případné náhrady škody také vydání prospěchu z jejich fakturace společnosti nebo převedení tomu odpovídajícího práva na společnost. Podle ustanovení § 65 odst. 2 obchodního zákoníku toto oprávnění zaniká, není-li společností ve stanovených lhůtách uplatněno.
Z porušení zákazu konkurence sice výslovně nevyplývají žádné daňové důsledky, přesto ani z tohoto hlediska nelze v daném případě fakturaci mezi s. r. o. a jednateli doporučovat. Konečně porušení zákazu konkurence může být za určitých okolností kvalifikováno i podle ustanovení § 255 trestního zákoníku jako trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku.