Ukončení a přerušení podnikání fyzické osoby z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 14 minut čtení

Při činnosti podnikatele může dojít k situaci, že se fyzická osoba rozhodne z různých důvodů k tomu, že ukončí výkon podnikatelské činnosti, popř. fyzická osoba na nějakou dobu přeruší své podnikání. V příspěvku si ukážeme řešení z pohledu daně z příjmů, pokud dojde k výše uvedeným situacím a to v případě, že fyzická osoba vede účetnictví, vede daňovou evidenci anebo uplatňuje paušální výdaje.

Ukončení a přerušení podnikání fyzické osoby z hlediska daně z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Ukončení podnikání
Pokud fyzická osoba v průběhu nebo na konci zdaňovacího období ukončí podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost, musí postupovat dle § 23 odst. 8 ZDP.
Důvody ukončení podnikatelské činnosti mohou být různé - např. podnikatel odchází do starobního důchodu a nechce již dále podnikat, nebo je dlouhodobě nemocen a nemoc mu brání v podnikání, popř. má jiné rodinné, ekonomické, či finanční důvody pro ukončení podnikání, resp. odjíždí na dlouhodobý pobyt za rodinou mimo území České republiky.
Povinností fyzické osoby je příslušně upravit výsledek hospodaření
(při vedení účetnictví)
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
(při vedení daňové evidence nebo při uplatňování paušálních výdajů), z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období nebo jeho část předcházející dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Úprava základu daně z příjmů fyzických osob závisí na tom, zda fyzická osoba vede účetnictví, nebo vede daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů.
Základ daně z příjmů z podnikání se upravuje jen při ukončení celkového podnikání fyzické osoby.
Pokud má např. poplatník příjmy ze živnosti zdaňované dle § 7 ZDP a příjmy z pronájmu zdaňované dle § 9 ZDP a dojde u něho k ukončení podnikání v rámci živnostenského oprávnění, vztahuje se na něj úprava základu daně z příjmů dle § 23 odst. 8 ZDP.
K úpravě základu daně z příjmů však nedochází v těchto případech:
*
fyzická osoba podniká např. jako horský průvodce (živnost vázaná) a současně jako