Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál - s. r. o.

Vydáno: 7 minut čtení
Dobrovolný příplatek mimo základní
kapitál
– s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
Společník s. r. o. (jediný) by chtěl vložit do své společnosti dobrovolný příplatek (peněžní) mimo základní
kapitál
dle § 121 odst. 2 obchodního zákoníku. Zvýšením vlastního kapitálu v důsledku příplatku chce zvýšit daňovou uznatelnost úroků z poskytnutých půjček v důsledku testu nízké kapitalizace.
1)
V případě společnosti s jedním společníkem – jaká je nutná forma rozhodnutí o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní
kapitál
(např. musí být učiněn notářský zápis nebo stačí jen rozhodnutí společníka s úředně ověřeným