Záloha

Vydáno: 3 minuty čtení
Záloha
Mgr.
Václav
Pikal
Zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce začal u svého zaměstnavatele používat své vlastní vozidlo k služebním cestám. Zaměstnavatel zaplatil zálohu na daň silniční. O měsíc později začal zaměstnanec používat vozidlo pro své podnikatelské účely (zaměstnanec má zároveň svou vlastní živnost, která vůbec nesouvisí s činností zaměstnavatele). Toto vozidlo tedy OSVČ zaregistrovala k dani silniční a začala platit zálohy.
Zaměstnavatel tedy již zálohy na daň silniční neplatí, neboť platba této daně je zajištěna OSVČ. Může si zaměstnavatel nárokovat zpět již zaplacenou zálohu na daň silniční (resp. její část a to ode dne, kdy OSVČ se zaregistrovala k dani silniční)? Na základě jakých dokumentů může zaměstnavatel žádat o vrácení zálohy na daň silniční? Uvádí zaměstnavatel vůbec toto vozidlo zaměstnance v daňovém přiznání (když je hrazena daň silniční OSVČ)?
Související předpisy:
-
§ 2 odst. 1, § 4 odst. 2, § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 154 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatníkem daně silniční je zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Zákon tedy jednoznačně stanovuje prioritu, kdo „má přednost“ platit daň. Kdy a za jakých podmínek je vozidlo předmětem daně silniční, je stanoveno v § 2 odst. 1 zákona o dani silniční. Pokud osobní vozidlo nebo jeho přípojné vozidlo nesplňuje podmínky dané v § 2 odst. 1 zákona o dani silniční, není v daném období předmětem daně. Zaregistrování OSVČ k dani silniční nemá na otázku, zda je vozidlo v daném období předmětem daně a kdo je poplatníkem daně, vliv. Pokud se např. OSVČ jako vlastník a provozovatel vozidla zaregistruje v lednu jako poplatník daně silniční a v březnu osobní automobil použije pouze k soukromým účelům a na pracovní cestě pro podnikatele, tj. svého zaměstnavatele, bude poplatníkem daně za březen podnikatel - zaměstnavatel a nikoliv OSVČ.
Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12. Přeplatek je částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na
debetní
straně osobního daňového účtu. V okamžiku platby zálohy je vygenerován předpis ve shodné výši s platbou, resp. částka na kreditní i
debetní
straně osobního daňového účtu je shodná. Vzhledem k výše uvedenému bych doporučil v uvedeném případě postupovat co nejjednodušší cestou a o předmětnou částku snížit platbu dalších záloh za vozidla, za která platí daň zaměstnavatel.
Pokud je daň hrazena OSVČ a podnikateli - zaměstnavateli nevznikne ve zdaňovacím období povinnost platit daň za toto vozidlo, neuvádí se do daňového přiznání.