Rovnost zbraní v řízení před soudem

Vydáno: 3 minuty čtení
Rovnost zbraní v řízení před soudem
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 8 Ans 4/2011