Stavění lhůt pro vyměření a vymožení daně

Vydáno: 3 minuty čtení
Stavění lhůt pro vyměření a vymožení daně
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 1 Afs 30/2011. www.nssoud.cz