Důkazní řízení - zásada součinnosti

Vydáno: 4 minuty čtení
Důkazní řízení – zásada součinnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 5 Afs 70/2010