Pomůcky - dostatečná spolehlivost

Vydáno: 4 minuty čtení
Pomůcky – dostatečná spolehlivost
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2011, sp. zn.