Následky konkludentního (ne)vyměření daně

Vydáno: 3 minuty čtení
Následky konkludentního (ne)vyměření daně
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správníh