Pojistné na veřejnoprávní pojištění v roce 2011

Vydáno: 15 minut čtení

Tento článek shrnuje změny v platbách pojistného na sociální pojištění a v platbách pojistného na zdravotní pojištění. Pro rok 2011 dochází k dílčím koncepčním změnám v pojistném na sociální pojištění, některé přinesl „úsporný zákon“ snižující schodek státního rozpočtu přijatý v režimu legislativní nouze a vyhlášený v prosinci 2010 ve Sbírce zákonů pod č. 347/2010 Sb. V oblasti pojistného na zdravotní pojištění dochází v roce 2011 pouze k parametrickým změnám.

Pojistné na veřejnoprávní pojištění v roce 2011
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Pojistné na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem
V roce 2010 sazba pojistného na sociální pojištění hrazená zaměstnavatelem činila 25 % (týká se zaměstnanců účastných nemocenského pojištění). K 1. 1. 2011 mělo především dojít:
*
ke zrušení odpočtu poloviny náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem zaměstnancům při pracovní neschopnosti od platby pojistného (do 31. 12. 2010 upraveno § 9 zákona o pojistné na sociální pojištění),
*
k snížení sazby pojistného hrazeného zaměstnavatelem z 25 na 24,1 %,
*
k zavedení možnosti pro „malé zaměstnavatele“ platit pojistné sazbou 26 % a zachovat si možnost odpočtu poloviny náhrady mzdy při pracovní neschopnosti.
V roce 2011 se nakonec odpočet poloviny vyplácené náhrady mzdy skutečně s výjimkou „malých“ zaměstnavatelů, pokud si dobrovolně zvolí vyšší platbu pojistného, neuplatní. Zrušení odpočtu je pro zaměstnavatele o to citelnější, že doba výplaty náhrady mzdy při pracovní neschopnosti (nadále vyplácené až od čtvrtého kalendářního dne nemoci za každý pracovní den) se v roce 2011 prodloužila zákonem č. 347/2010 Sb. až do 21. kalendářního dne nemoci (v roce 2010 se poskytovala jen do 14. kalendářního dne pracovní neschopnosti).
Podle původní úpravy měl být k 1. 1. 2011 odpočet poloviny vyplácené náhrady mzdy zrušen, avšak měl být zachován v případě náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům se zdravotním postižením. Nakonec je odpočet zrušen zcela (s výjimkou „malých“ zaměstnavatelů, kteří se rozhodnou pro platbu pojistného vyšší sazbou 26 %), neuplatní se tedy ani odpočet náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům se zdravotním postižením.
Sazbu pojistného na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavatelem zákon č. 347/2010 Sb. k 1. 1. 2011 zvýšil na 25 %, tedy na stejnou úroveň jako platila v roce 2010. Sazby pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance účastné pouze důchodového zab