Daňový balíček 2017/2018

Vydáno: 26 minut čtení

Dne 4. 4. 2017 Poslanecká sněmovna zřejmě definitivně schválila zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále označeno jako „daňový balíček“). Tento příspěvek stručně seznamuje s touto velice rozsáhlou a zásadní normou, která především novelizuje zákon o daních z příjmů , zákon o DPH a daňový řád . Dále příspěvek komentuje změny v daních z příjmů pro zdaňovací období 2017 (ve věci omezení výše výdajů uplatňovaných procentem z příjmů včetně úpravy pro zdaňovací období roku 2018). Pro úplnost je třeba uvést, že platnost daňového balíčku je podmíněna jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů a teoreticky je stále ještě možné, že by daňový balíček nakonec neplatil.

Daňový balíček 2017/2018
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Obsah daňového balíčku
Daňový balíček je členěn takto:
část první – změna zákona o daních z příjmů (čl. I a II)
část druhá – změna zákona o rezervách (čl. III a IV)
část třetí – změna zákona o DPH (čl. V a VI)
část čtvrtá – změna zákona o místních poplatcích (čl. VII a VIII), např.:
zvýšení maxima sazby poplatku „za vjezd“ z 20 na 200 Kč za den,
osvobození poplatku „za provoz systému komunálního odpadu“, např. z důvodu umístění v domově pro seniory nově platí jen pro osoby, které poplatek platí z důvodu trvalého pobytu v obci (nikoli z důvodu vlastnictví),
možnost uplatnit pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle daňového řádu;
část pátá – změna zákona o správních poplatcích (čl. IX):
oprava legislativně-technické chyby v § 8 odst. 2 písm. e),
legislativně-technická změna u poplatku 400 Kč za žádost o povolení posečkání daně (v návaznosti na změnu § 156 daňového řádu se poplatek uplatní i u žádosti o změnu povoleného posečkání daně);
část šestá – změna daňového řádu (čl. X a XI)
část sedmá – změna zákona o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (čl. XII a XIII)
tento zákon řeší např. zadržení zboží, u kterého byla porušena práva duševního vlastnictví;
část osmá – účinnost (čl. XIV) – 1. dubna 2017 (fakticky se ovšem uplatní účinnost 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů).
V rámci projednávání daňového balíčku byla předložena mimo jiné řada pozměňovacích návrhů na
změnu zákona o evidenci tržeb
(zákon č. 112/2016 Sb.) – ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů ovšem nebyl přijat a zákon o evidenci tržeb tak pravděpodobně nejméně do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny zůstane beze změny.
Pozměňovací návrhy,
které byly přijaty ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „