Legislativní novinky k 20. 3. 2017

Vydáno: 8 minut čtení

Začátek měsíce března byl ve znamení náběhu druhé vlny elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“), která se dotkla podnikatelských subjektů provozujících maloobchod a velkoobchod. Nejsilnější vlna zahrnující do povinnosti evidovat předmětné tržby nejširší okruh poplatníků daně z příjmů byla spuštěna 1. 3. 2017, přičemž k datu psaní příspěvku bylo v systému dle informací dostupných na portálu www.etrzby.cz zaevidováno bezmála 134 000 poplatníků. Případné komplikace s funkčností EET by však neměly subjekty zaměstnat natolik, aby u poplatníků, kterým nesestavuje daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, byla pod hrozbou sankce zmeškána lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2016, jež v letošním roce končí dne 3. 4. 2017. U poplatníků vedoucích účetnictví si dovolíme v úvodu příspěvku ještě také poukázat na novou podobu výkazů účetní závěrky související s kategorizací účetních jednotek, které je nutno k daňovému přiznání přikládat. Následující příspěvek dále podává přehled především daňových aktualit.

Legislativní novinky k 20. 3. 2017
Ing.
Lenka
Froschová,
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
 
EET a tržby přijaté prostřednictvím dopravců
V oblasti problematiky elektronické evidence tržeb u poplatníků využívajících externích služeb přepravních společností, kurýrů či poskytovatelů poštovních služeb zveřejnila Finanční správa pravidla, podle kterých jsou poplatníci povinni evidovat tržby přijaté od zákazníků právě prostřednictvím těchto dopravců. V prvním kroku je nutné určit povahu smluvního vztahu mezi poplatníkem a dopravcem, přičemž nelze vycházet z jeho formálního označení. Metodický pokyn uvádí tři možné modely:
1.