Prize money

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme fyzická osoba a plátci DPH. Pořádali jsme turnaj ve volejbalu a vypláceli jsme prize money hráčům. Pokud vyplácíme prize money v hotovosti, budeme účtovat MD 518/D 211? Budeme účtovat bez DPH, nebo máme vyměřit DPH, popřípadě s jakou sazbou? Hráči nejsou plátci DPH.

Prize money
Ing.
Matěj
Nešleha
ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jako osoba povinná k dani neposkytujete žádné plnění, které by bylo předmětem DPH, z výplaty výhry hráčům DPH neodvádíte. DPH odvádíte z vámi poskytnutých služeb či dodaného zboží, nejedná-li se o plnění, které je osvobozeno od DPH, nebo například o plnění, které je mimo předmět české DPH. Situace by ovšem byla odlišná, pokud byste poskytovali věcné dary, u kterých jste si dříve uplatnili nárok na odpočet daně.
U výplaty sportovcům záleží na tom, zda se jedná o sportovce, kteří jsou již podnikateli, tedy sportovce, kteří jako svoji živnost mají právě sportovní činnost, nebo zda se jedná o sportovce, kteří nejsou podnikateli, tedy sportovce (řekněme) amatéry.
U sportovců – profesionálů, kteří jsou podnikateli, bych při výplatě skutečně účtoval prostřednictvím účtu 518-Nákup služeb, souvztažně s účtem 211-Pokladna. U sportovců amatérů bych ovšem volil například účet 548-Ostatní provozní výnosy, neboť se jedná o výhru sportovce, nikoli o odměnu za poskytnutou službu, jako je tomu u profesionálních sportovců.

Související dokumenty