Novinky ve výkladu zákona o DPH z pohledu GFŘ a judikatury

Vydáno: 18 minut čtení

Teprve v úterý 18. října se začala Poslanecká sněmovna zabývat vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, mimo jiné i zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Než však projde tato novela celým legislativním procesem, je čas podívat se na názory Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a na judikaturu, kam se posouvá výklad některých ustanovení ZDPH .

Novinky ve výkladu zákona o DPH z pohledu GFŘ a judikatury
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
NEMOVITÉ VĚCI POHLEDEM GFŘ
 
Správní úkon
Stavebním pozemkem se pro účely ZDPH rozumí, kromě dalších vymezení, pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby. Nejasné bylo, co je ještě oním správním úkonem, který z pozemku dělá stavební pozemek, který podléhá DPH. Podle Odpovědí na dotazy, zveřejněných GFŘ letos v září, je správním úkonem vedoucím ke stavebnímu pozemku, obsahuje-li aktuálně platný a účinný územní plán obce, že předmětný pozemek může být zastaven vymezenými druhy staveb. Za správní úkon tedy není považovaná samotná skutečnost, že je to takto stanoveno v územním plánu, ale že v minulosti musel být učiněn správní úkon, na jehož základě byly do územního plánu promítnuty návrhy vlastníků pozemku, aby mohl být někdy v budoucnu pozemek zastavěný.
„...bude-li pozemek určen dle územního plánu obce k zastavění, bude takovýto pozemek považován pro účely DPH za stavební pozemek,“
píše se v materiálu GFŘ.
Příklad
Zemědělec prodává část pole, která je dle územního plánu vedená jako plocha určená k zastavění. Bez dalšího zkoumání, jak kupující s polem naloží, bude muset zemědělec pozemek zatížit při prodeji DPH, protože s ohledem na územní plán se jedná o stavební pozemek.
V okamžiku prodeje nemusí být pozemek dle územního plánu ještě určený k zastavění, ale může být podán návrh na změnu územního plánu s cílem, aby bylo možné na pozemku postavit nemovitou věc. Toto podání návrhu je dle GFŘ správním úkonem, který opět činí pozemek stavebním. „
Ať již podaný návrh na změnu územního plánu neobsahuje či obsahuje zřetelné umístění neb