Pokuta

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud zaplatí s. r. o. pokutu za rychlou jízdu, účtujeme MD 545/D 325. Tuto pokutu srazíme zaměstnanci ze mzdy (máme s ním podepsanou dohodu) a účtujeme tuto pohledávku do výnosů na MD 315/D 648. Stává se po úhradě pokuta z účtu 545 daňově uznatelná?

Pokuta
Ing.
Petra
Konderlová,
dotaz 17613/29.09.16
ODPOVĚĎ:
Dle § 23 odst. 4 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se do základu daně nezahrnují příjmy (výnosy), které pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to max. do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). To pro znamená, že výdaj – pokuta na účtu 545 – bude stále daňově neúčinný, ale taktéž bude daňově neúčinný výnos z této pokuty zaúčtovaný na účtu 648. Tyto nedaňové výdaje a výnosy pak vyčleníte ze základu daně až v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Jednodušší a správnější účtování by bylo pouze přes účet 335 (pohledávky za zaměstnanci), pokud již dopředu víte, že daná pokuta mu bude stržena ze mzdy. Účtovali byste tedy o pokutě MD 335/D 325 a její úhradě ze zaměstnancovy mzdy MD 331/D 335.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů