Přijatá faktura v režimu PDP se starším datem

Vydáno: 2 minuty čtení

Často se nám jako stavební společnosti stává, že po uzavření zdaňovacího období přichází daňové doklady v režimu přenesené daňové povinnosti za subdodávky – stavební práce, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) spadající do již uzavřených období, někdy i 2 až 4 měsíce zpátky (např. v 05/16 přijde doklad s DUZP 01/16). V současné době na všechny takové faktury zpracováváme dodatečná daňová přiznání podle období, do kterých patří. Slyšel jsem názor, že by bylo možné faktury, byť se starým DUZP, zařadit do posledního aktuálně otevřeného období (tedy bez nutnosti zpracovávat dodatečné DAP). Je to možné? Máme obavu, aby správce daně při případné kontrole nedoměřil úrok z prodlení.

Přijatá faktura v režimu PDP se starším datem