Zvláštní režim použité zboží v kontrolním hlášení

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak se projeví v kontrolním hlášení případ, kdy autobazar nakoupí ojetý automobil od občana ČR a prodá jej dál s přirážkou v režimu použité zboží dle § 90 zákona o DPH ? Nákupní cenu uvádí do ř. 26 přiznání a přirážku (s DPH shora) v řádku č. 1. Vystavené faktury jsou nad 10 000 Kč.

Zvláštní režim použité zboží v kontrolním hlášení
Pavla
Hadrabová,
dotaz 16636/18.04.16
ODPOVĚĎ:
Do řádku č. 1 přiznání k DPH se uvádí pouze základ daně a výše daně odpovídající přirážce u plnění dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Do kontrolního hlášení se do části A.4./A.5. uvádí také pouze data týkající se přirážky (základ daně a výše daně). Rozlišení mezi tím, zda budou data uvedena v části A.4. nebo A.5. je dáno celkovou hodnotou plnění (tj. hodnota nakoupeného zboží a služeb plus přirážka). I když bude hodnota přirážky nižší než 10 000 Kč, ale celková hodnota plnění bude vyšší než 10 000 Kč, plnění vstoupí do části A4 kontrolního hlášení. V části A.4. je zároveň potřeba uvést u plnění kód 2 – „§ 90 ZDPH – zvláštní režim pro použité zboží“ – v části „kód režimu plnění“.
Ve Vašem případě uvedete základ daně a výši daně odpovídající přirážce do řádku A4 kontrolního hlášení, jelikož je celková hodnota plnění vyšší než 10 000 Kč. Hodnota nakoupených zboží/služeb se v kontrolním hlášení nezohledňuje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty