Pojistné plnění z havarijního pojištění vozidla

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec způsobil škodu na firemním vozidle, na které máme uzavřeno havarijní pojištění. Faktura za opravu byla ve výši 23 264 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že spoluúčast je ve výši 5 000 Kč, firma obdrží pojistné plnění ve výši 18 264 Kč. Je rozdíl 5 000 Kč daňově uznatelný výdaj? A co DPH, máme plný nárok na odpočet?

Pojistné plnění z havarijního pojištění vozidla
Ing.
Martin
Děrgel,
dotaz 16299/03.03.16
ODPOVĚĎ:
Je třeba odlišovat pojem „škoda“ ve významu pojistném a daňovém. Aby se jednalo o ško