Účetní a daňová ztráta v obchodní korporaci

Vydáno: 22 minut čtení

V současné době lze říci, že je ekonomika na vzestupu, nicméně existence ztrátových obchodních korporací je stále realitou. Ztrátová obchodní korporace má zcela odlišné problémy než v případě vykázání zisku. Na své valné hromadě sice schvaluje účetní závěrku, nicméně nerozděluje zisk, ale řeší úhradu ztráty, nevzniká jí daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob, neplatí zálohy na daň z příjmů. Ale nejen to. Vznik účetní a daňové ztráty, případně jen jedné z nich, má svá specifika. Ne vždy je postavení ztrátové společnosti daňově jednoduché. Výklad zaměříme na častěji se vyskytující kapitálové obchodní společnosti. Ztráty vzniklé ve v. o. s. a k. s. jsou řešeny zcela odlišně, proto jim věnujeme samostatnou část v závěru článku.

Účetní a daňová ztráta v obchodní korporaci
Ing.
Ivana
Pilařová
 
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ZTRÁTA
Především je třeba důsledně rozlišit pojem účetní a daňové ztráty. Je mezi nimi podobný rozdíl jako mezi účetním ziskem a základem daně obchodní
korporace
. Vykázání
účetní ztráty
je výsledkem stavu, kdy zaúčtované výnosy společnosti jsou nižší než její náklady. Účetní ztráta vzniká v účetnictví, nikoliv v daňovém přiznání. Účetní ztráta s sebou nese řadu negativních jevů, a to především v podobě dluhů, neboť ztrátu „musí někdo financovat“. Ztráta se projeví nejdříve v prohlubujícím se nedostatku peněz a následně v nárůstu dluhů.
Naproti tomu vykázání
daňové ztráty
je výsledkem transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně, který vyšel záporný a nazývá se daňovou ztrátou. Daňová ztráta vzniká v daňovém přiznání, nikoliv v účetnictví, v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je definována v § 38n. Při správě daňové ztráty postupujeme obdobně jako při správě daňové povinnosti (například dochází k vyměření daňové ztráty). Daňová ztráta nemusí nutně ukazovat ani na finanční problémy, ani na špatné výsledky hospodaření.
Vykázání účetní ztráty zdaleka ještě nemusí znamenat vznik souběžné daňové ztráty, přičemž to platí i naopak - i z účetního zisku je možné dospět k daňové ztrátě. Pokud tedy řešíme problémy vzniklé v souvislosti s vykázáním ztráty, budou se zásadně lišit v případě ztráty účetní a ztráty daňové. Pokud obchodní společnost vykázala účetní a zároveň i daňovou ztrátu, budou obvykle v odlišných hodnotách, přičemž i nakládání s nimi bude odlišné.
 
DAŇOVÁ ZTRÁTA A JEJÍ POUŽITÍ
Vznik daňové ztráty je spojen jednak s pozitivním podnikatelským efektem neplacení daně z příjmů, na druhé straně však také s řadou problémů, které vyplývají z možnosti uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od základu daně z příjmů v následujících zdaňovacích obdobích. Právě toto následné uplatnění ztráty jako odčitatelné položky od základu daně se může stát mnohem náročnější, než by se na první pohled zdálo. V následujících letech budeme řešit řadu problémů souvisejících s vykázáním daňové ztráty minulých let.
 
Výše odčitatelné položky od základu daně
Na první pohled jednoduchá otázka, jakou hodnotu dříve vzniklé ztráty od základu daně odečteme v následujících daňových přiznáních, se může stát v praxi problematická. Nejdříve je nutné zjistit poslední vyměřenou daňovou ztrá