Legislativní novinky k 19. 9. 2016

Vydáno: 6 minut čtení

Léto uběhlo jako voda a plni sil a odhodlání se těšíme na náš další profesní „hospodářův rok“. Jako v předchozích obdobích Vám nadále přinášíme přehled zajímavých novinek v daňové a účetní oblasti. Na první pohled se zdá, že již od samého začátku podzimu změny probíhají ve větším tempu. A již dnes víme, že tempo změn se bude s ubývajícími teplotami jenom zvyšovat. Již dopředu můžeme zmínit například plánovanou velkou novelu „příjmovky“.

Legislativní novinky k 19. 9. 2016
Ing.
Jan
Brantl
 
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
 
Autentizační údaje
Prvním zářijovým dnem je možné žádat Finanční správu o přidělení autentizačních údajů do systému evidence tržeb. Upozorňujeme, že žádost je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky prostřednictvím Daňového portálu formou EPO žádosti, nebo osobně („ústně do protokolu“) na jakémkoliv územním pracovišti finančních úřadů. K podání EP