Úhrada části pohledávky z insolvenčního řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Na základě rozvrhu zpeněženého majetku z majetkové podstaty jsme obdrželi část finančních prostředků k uspokojení pohledávky z insolvenčního řízení. Do insolvenčního řízení jsme měli přihlášeno celkem 6 pohledávek. Opravné položky byly stanoveny v 100 % výši. Jak bude účtována částečná úhrada, zrušení opravných položek a odpis neuspokojených pohledávek?

Úhrada části pohledávky z insolvenčníh