Zahájení odepisování hmotného majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

1. Kdy zahájit odepisování strojů, které byly nakoupeny naší s. r. o. dne 30.12.2015 na základě kupní smlouvy jako ojeté stroje pro zemědělskou činnost? My jsme se rozhodli stroje zařadit do HIM a začít odepisovat k 1.1.2016, je tento postup správný? 2. Dále jsme ještě nakoupili ojetý automobil, který byl pořízen dne 30.12.2015 a ten jsme zařadili do HIM a začali odepisovat k 31.12.2015. Automobil měl v té době registrační značku, k přepisu na naši společnost na dopravním inspektorátu došlo v průběhu ledna 2016. Je tento postup správný? 3. V případě, že bychom koupili v průběhu prosince 2015 nový automobil, který by neměl přiřazenou registrační značku, mohli bychom automobil již zařadit do HIM a zahájit odepisování k 31.12.2015 (i na základě převozní značky), nebo by se musel nejprve přihlásit, dostat přidělenou registrační značku a potom začít odepisovat?

Zahájení odepisování hmotného majetku
Ing.
Christian
Žmolík,
ID dotazu 16595, 12.4.2016
Odpověď:
Daňové odpisování hmotného majetku je s odkazem na ustanovení § 26 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, možné zahájit až tehdy, kdy je věc uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.
Pokud je tazatel v případě zemědělských strojů schopen doložit, že podmínky pro zařazení hmotného majetku, který pořídil 30.12.2015, byly splněny až zkraje následujícího roku (např. že prohlásí, že do stavu způsobilého obvyklému užívání byly tyto stroje uvedeny skutečně až v roce 2016), lze předmětné stroje zařadit do majetku až 1.1.2016 a začít odpisovat až v roce 2016.
Přechází-li dle kupní smlouvy vlastnické právo na prodávaný ojetý osobní automobil okamžikem jeho předání, ke kterému došlo 30.12.2015, lze toto vozidlo zařadit do majetku ještě ke konci roku 2015 a uplatnit daňový odpis za rok 2015. K tomuto závěru vede skutečnost, že nový nabyvatel vozidla je dle kupní smlouvy jeho vlastníkem již v roce 2015 a vozidlo zřejmě v roce 2015 bylo i ve stavu způsobilému obvyklému užívání. Samotný přepis vozidla na registračním místě je již jen evidenčním úkonem, který nemá na okamžik zahájení odpisování tohoto majetku vliv.
V případě zařazení vozidel do majetku poplatníka není nutnou podmínkou zaregistrování tohoto vozidla na registračním místě (dopravním inspektorátu), a tedy opatření vozidla plechovými registračními značkami. Zařadit do majetku a začít daňově odpisovat lze tedy i vozidlo opatřeno pouze papírovou převozní značkou. Takže nový osobní automobil pořízený ještě v roce 2015 a zaregistrovaný na registračním místě (dopravním inspektorátu) až v roce 2016 lze do majetku zařadit ještě v roce 2015 a lze za rok 2015 uplatnit i daňový odpis.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů