Účtování darů

Vydáno: 1 minuta čtení
Účtování darů
Ing.
Ivana
Pilařová,
dotaz 16925/28.05.16
Je rozdíl mezi účtováním poskytnutých darů peněžních a nepeněžních od 1.1.2016? Dříve byl používán jen účet 543, nově je zavedený také účet 565. Znamená to, že peněžní dary se už neúčtují na účet 543?
ODPOVĚĎ:
Na základě § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška“), se poskytnuté dary považují za provozní náklad, což odpovídá historickému účtu 543. Počínaje 1.1.2016 byl však znovelizován také § 34 vyhlášky s tím, že do finančních nákladů se účtují (mimo jiné) také poskytnuté dary týkající se finanční oblasti, což odpovídá nově založenému účtu 565 (lze volit i jiný účet ze skupiny 56). Konkrétní volba účtu tedy záleží na tom, jaké oblasti se poskytnutý dar z pohledu dárce týká.