Zrušení § 4 odst. 3 ZDP - pozitivní skutečnost pro výdělečně činné důchodce

Vydáno: 10 minut čtení
Zrušení § 4 odst. 3 ZDP – pozitivní skutečnost pro výdělečně činné důchodce
Ing.
Ivan
Macháček
V časopisu Účetnictví v praxi č. 7-8/2016 (s. 50–54) jsme se zabývali v článku nazvaném „Podnikání důchodců“ daňovým řešením starobních důchodců, kteří vedle pobíraného důchodu mají další příjmy z výdělečné činnosti. Na tuto početnou skupinu důchodců se vztahoval § 4 odst. 3 ZDP. Na straně 53 jsme současně uvedli, že skupina senátorů podala dne 24.7.2015 návrh k Ústavnímu soudu na zrušení § 4 odst. 3 ZDP, přičemž do dne zpracování příspěvku nebylo Ústavním soudem rozhodnuto. Jednalo se o návrh skupiny 17 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, kteří v návrhu tvrdili, že napadená právní úprava zdanění vyplácených důchodů a penzí pracujícím důchodcům s příjmy přesahujícími v kalendářním roce 840 000 Kč porušuje zásadu rovnosti a nediskriminace zaručenou v článku 1 Listiny základních práv a svobod, a v článku 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.
O tomto návrhu rozhodl Ústavní soud nálezem ze dne 28.6.2016 čj. Pl. ÚS 18/15. Tímto nálezem se