Novela daně z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 14 minut čtení
Novela daně z nabytí nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
V současně době byla schválena novela zákonného opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „ZDNNV“), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 254/2016 Sb. Návrh zákona byl poslancům rozeslán jako poslanecký tisk č. 639 již 27.10.2015 s předpokládanou účinností 1.4.2016, tento původní předpoklad se ale naplnit nepodařilo. Návrh zákona byl nakonec schválen Poslaneckou sněmovnou až 1.6.2016 a postoupen Senátu jako senátní tisk č. 292 s předpokládanou účinností prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Senát návrh zákona schválil a dne 27.7.2016 zákon podepsal také prezident. Zákon je účinný od 1.11.2016.
Novela zákonného opatření má celkem 31 bodů, vzhledem k rozsahu zákonné úpravy se tedy nejedná o nijak malou novelu. Jak vyplývá z důvodové zprávy, hlavním cílem navrhovaných změn v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí je odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s aplikací právní úpravy v praxi, a provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala. Dále je cílem i provedení potřebných upřesnění současné úpravy a odstranění nejednoznačností, včetně snížení možnosti případné nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti.
Nejdůležitější změnou je jednoznačné vymezení osoby poplatníka této daně a odstranění možnosti smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koup