Legislativní novinky k 22. 8. 2016

Vydáno: 9 minut čtení
Legislativní novinky k 22. 8. 2016
Ing.
Lenka
Froschová
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
Troufám si tvrdit, že mnoho z nás v čase dovolených doufalo, že tento poklidný režim bude následovat také v oblasti přípravy a schvalování novel v legislativním procesu. Avšak jak je patrné, naše očekávání nebyla naplněna, a tudíž také letní měsíce přinesly do naší praxe změny, které se již ve stávající právní úpravě promítly, nebo jejichž účinnost teprve v blízké budoucnosti nastane. Tento příspěvek si tak dovoluje čtenářům nabídnout průřez především daňovými novinkami, jež mnohdy zásadním způsobem novelizují, resp. doplňují, stávající právní úpravu, a které je nutné vést, v souladu s výkonem odborné profese, v patrnosti.
V souvislosti s novelou celního zákona byl dne 29.7.2016