DPH a daň z příjmů při pronájmu rybníka

Vydáno: 5 minut čtení
DPH a daň z příjmů při pronájmu rybníka
Josef
Rajdl,
dotaz 16700/28.04.16 a 16766/06.05.16
Soukromý zemědělec (plátce DPH, vede daňovou evidenci), který má ve svém majetku rybník, jej chce dlouhodobě pronajmout.
1)
Může se rozhodnout, zda uplatní daň či nikoliv, ať je nájemce plátce nebo neplátce daně?