Paušální výdaje u zemědělce

Vydáno: 2 minuty čtení
Paušální výdaje u zemědělce
Josef
Rajdl,
dotaz 16885/23.05.16
Zemědělský podnikatel je účetní jednotkou, ale v daňovém přiznání uplatňuje postup zdanění za použití paušálních výdajů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Podnikatel bude od roku 2015 vycházet při zdanění z výsledku hospodaření, proto podá za rok 2014 dodatečné daňové přiznání, ve kterém postupem podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 zákona o daních z příjmů dodaní pohledávky. K 31.12.2014 vykazuje účetnictví následující zásoby:
1.
nedokončená výroba - orba a osetí polí,
2.
vlastní výrobky - seno, obilí, mák, senáž,
3.
zboží - nafta.
Jaký daňový režim budou mít uvedené zásoby podnikatele v roce 2015 při jejich spotřebě nebo prodeji? Bude daňový postup stejný za situace, kdy podnikatel (uplatňující výdaje paušálem v roce 2014) účetnictví nevede, ale zahájí účtování v roce 2015 a podle inventury k 1.1.2015 vykáže výše uvedené zásoby?
ODPOVĚĎ:
Jak je již v dotazu uvedeno, pokud se poplatník uplatňující výdaje dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), rozhodne změnit způsob uplatňování výdajů, má dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 ZDP povinnost upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP].
Zásoby vykázané k 31.12.2014, resp. k 1.1.2015, budou nákladem v tom zdaňovacím období, kdy dojde k jejich spotřebě, kdy tyto zásoby slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zásoby nespotřebované v průběhu roku 2015 náklady tohoto roku neovlivní, budou vykázány dle inventury jako aktivní položka v rozvaze.
Pokud by bylo účetnictví zahájeno v roce 2015, bude princip obdobný - zásoby vykázané k 1.1.2015 ovlivní náklady toho roku, kdy budou spotřebovány.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů