Zdanění dotace od SZIF

Vydáno: 2 minuty čtení
Zdanění dotace od SZIF
Bc.
Matěj
Nešleha,
dotaz 16671/22.04.16
Společnost s r. o., zabývající se zemědělskou výrobou, dostala rozhodnutí o poskytnutí platby pro zemědělce za dodržení postupů pro klima a životní prostředí za rok 2015. Žádost o dotaci byla podána dne 21.5.2015 a o rozhodnutí o vyplacení
dotace
jsme dostali zprávu do datové schránky až dne 20.4.2016. Co je v tomto případě rozhodující pro okamžik zaúčtování
dotace
? To, že firma podala žádost dne 21.5.2015 a ještě k 31.3.2016 nevěděla, jestli dotaci dostane, anebo až datum rozhodnutí o vyplacení
dotace
, tj. datum 20.4.2016? K tomu ještě dodáváme, že dne 15.4.2016 došlo v s. r. o. k provedení administrativní kontroly ze strany SZIF, který zjistil skutečnosti k vyplacení
dotace
a dotaci vyřídil kladně.
ODPOVĚĎ:
O výnosech účtujeme až ve chvíli, kdy vzniká nezpochybnitelný nárok na plnění ze státního rozpočtu, ostatně tomu odpovídá i název protiúčtu konkrétní předkontace
346-Nároky na
dotace
a ostatní zúčtování se státním rozpočtem,
popřípadě účet
348-Nároky na
dotace
a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků.
Nárok účetní jednotce nepochybně nevzniká ve chvíli, kdy žádost podáte, ale až ve chvíli, kdy je
dotace
Státním zemědělským intervenčním fondem přiznána.
O nezpochybnitelném nároku na dotaci účtujeme souvztažným zápisem
MD 378-Ostatní pohledávky/D
346-Nároky na
dotace
a ostatní zúčtování se stáním rozpočtem
. O přijetí
dotace
pak účtujeme souvztažně účet MD
221-Bankovní účet/D 378-Ostatní pohledávky
, o použití
dotace
účtujeme do nákladů.

Související dokumenty