Posouzení daňově uznatelných výdajů

Vydáno: 4 minuty čtení
Posouzení daňově uznatelných výdajů
Ing.
Martin
Děrgel,
dotaz 16355/09.03.16
Jako zemědělec jsem nakou