Jak požádat o vrácení DPH mimo Českou republiku?

Vydáno: 12 minut čtení
Jak požádat o vrácení DPH mimo Českou republiku?
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens
Objevují se vám v účetnictví doklady s DPH z jiných států? Ještě po letech od změny pravidel nalézáme v nákladech toto DPH zaúčtované, protože to je nejjednodušší cesta, jak se dané pohledávky za daňovou správou cizího státu zbavit. Existuje ale i hospodárnější způsob, a to požádat o vrácení této daně. Základní podmínkou je, že jste plátcem DPH se sídlem nebo provozovnou v České republice a ve státě, kde chcete žádat o vrácení daně, vám nevznikla povinnost přiznat daň z dodaného zboží nebo poskytnuté služby.
Před v tomto směru revoluční Směrnicí Rady 2008/9/ES (dále Směrnice) byly žádosti o vrácení daně ve státech EU časově i finančně náročné. Podle pravidel platných do konce roku 2009 se muselo žádat přímo v konkrétním státě Evropské unie na formuláři v jazyce tohoto státu, což se často neobešlo bez asistence tamního daňového poradce, čímž se celý proces značně prodražoval a pouštěli se do něj tedy jen ti, kteří žádali o významnější částky.
ŽÁDOST O PŘID