Neplátce DPH a fakturace do EU

Vydáno: 2 minuty čtení
Neplátce DPH a fakturace do EU
Ing.
Jiří
Nigrin,
dotaz 14942/24.09.15
OSVČ, případně s. r. o., neplátce DPH, fakturuje službu (vytvoření virtuální prohlídky na google.cz a aktualizaci profilu). Jak to bude s fakturací na Slovensko a do Rakouska pro podnikatele plátce i neplátce? Musí se OSVČ – s. r. o. v České republice, registrovat k DPH?
ODPOVĚĎ:
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). To znamená, že tato osoba se musí registrovat podle § 97 ZDPH, a to do 15 dnů ode dne, kdy se stala identifikovanou osobou. Identifikovaná osoba má podle § 24a odst. 1 ZDPH povinnost přiznat uskutečnění plnění ke dni uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.
Výhodou je, že osoba povinná k dani, která se stala podle § 6i identifikovanou osobou, pouze přenese daňovou povinnost na osobu povinnou k dani se sídlem v jiném členském státě, která je příjemcem služby, ale pro tuzemská plnění nadále zůstává neplátcem daně.
Identifikované osobě dále vzniká povinnost podávat souhrnná hlášení podle § 102 odst. 2 ZDPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty