Legislativní novinky k 18. 4. 2016

Vydáno: 6 minut čtení

V měsíci dubnu byla učiněna pomyslná tečka za celým legislativním procesem týkajícím se velmi diskutované a ze strany podnikajících subjektů zároveň obávané elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“). Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 4. června 2015, svého uzákonění se dočkal necelý rok poté, a to dne 13. dubna 2016. Pro velkou skupinu subjektů nastává období implementace tohoto nástroje, což s sebou v první řadě nese velikou náročnost na odpovídající technické a materiální vybavení. Podrobnější informace ohledně novinek v legislativě za poslední měsíc popisuje následující příspěvek.

Legislativní novinky k 18. 4. 2016
Ing.
Lenka
Froschová,
Ing.
Lenka
Kohanová
 
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Zákon o elektronické evidenci tržeb byl vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR pod č. 112/2016 Sb. (dále jen „zákon o EET“). Účinnost zákona je stanovena na 1. prosince